sztuka walki / sport
/ samoobrona

Pobierz kartę członkowską

Grafik zajęć:

Sala przy ul. Na Zaspę 31A

boxing 18:15 - 19:15

Grupa
dziecięca

Taekwon-do
19:15 - 20:45

Grupa młodzieżowa i starsza

Taekwon-do
Cycling 18:15 - 19:15

Grupa
dziecięca

Taekwon-do
19:15 - 20:45

Grupa młodzieżowa i starsza

Taekwon-do
Cycling 18:15 - 19:15

Grupa
dziecięca

Taekwon-do
19:15 - 20:45

Grupa młodzieżowa i starsza

Taekwon-do

Nabór do wszystkich grup trwa

Przyjdź na salę 15 - 20 min. przed treningiem i spytaj trenera!

Koreańska sztuka walki

TAEKWON-DO

dobok

Co to jest Taekwon-do?

Taekwon-do jest sztuką samoobrony, która powstała i rozwinęła się w Korei, opartą na tradycji i filozoficznych zasadach walki wręcz. Twórca współczesnego Taekwon-do jest koreański generał Choi Hong Hi, który w oparciu o osobiste doświadczenia treningowe m.in. Taek Kyon i Karate opracował jednolity system samoobrony, któremu 11 kwietnia 1955 roku nadano nazwę Taekwon-do.

Nazwę Taekwon-do tworzą trzy słowa:

TAE - stopa, kopnięcia, uderzenia nogami, skakanie i loty w powietrzu KWON - pięść, ciosy, uderzenia ręką DO - droga, sposób postępowania, sztuka ( dotyczy sfery psychiczno moralnej). Współczesne Taekwon-do jest nie tylko sztuką walki, ale również dynamicznie rozwijającą się dyscypliną sportową

Stopnie:

W Taekwon-do obowiązuje pewna hierarchia ze względu na poziom zawansowania.Występuje 10 stopni uczniowskich – kup oraz 9 stopni mistrzowskich – dan. Stopień czarnego pasa oznacza się poprzez złotą rzymską cyfrę na jednym z końców pasa. Czarny kolor pasa symbolizuje dojrzałość, doświadczenie i wielką wiedzę na temat Taekwondo. Symbolizuje również odwagę i odporność właściciela na strach, ciemność i zło. Jest przeciwieństwem białego pasa – niedoświadczenia.

Zasady Taekwo-do

Sposób postępowania w Taekwon-do określa 5 podstawowych zasad, których powinni przestrzegać adepci Taekwon-do nie tylko na sali treningowej, ale także w codziennym życiu: Ye Ui - grzeczność, uprzejmość Yom Chi - uczciwość, rzetelność In Nae - wytrwałość, samozaparcie Gum Gi - samokontrola, opanowanie Baekjul Boolgool - odwaga, niezłomny duch

Cycling

Sekrety Taekwon-do:

1.Każdy ruch ma swój cel, sposób wykonania i metodykę nauczania. 2.Odległość oraz kąty uderzeń i bloków powinny być tak dobrane, aby zapewniały jak największą skuteczność. 3.Ruch rozpoczynamy ruchem wstecznym ( zamachem ). Rozpoczętego ruchu nie zatrzymujemy. 4.Każdy ruch wymaga jednego wydechu z wyjątkiem ruchów połączonych. Wydech powinien być jak najkrótszy. 5.Podczas przygotowania do wykonania ruchu, ramiona i nogi powinny być odpowiednio ugięte oraz rozluźnione. 6.Fala – dodaje ruchowi siły. 7.Wydech, ruch rąk i nóg muszą być zakończone jednocześnie w tym samym momencie.

Struktura Taekwon-do:

1. Gibon Yonsup (techniki podstawowe) – sogi (pozycje) – son gisool (techniki ręczne) – bal gisool (techniki nożne)logo 2. Tul (układy formalne, formy ruchowe) 3. Matsogi (walka) – sambo matsogi (walka trzykrokowa) – ibo matsogi (walka dwukrokowa) – ilbo matsogi (walka jednokrokowa) – ban jayu matsogi (walka półwolna) – jayu matsogi (walka wolna)logo – bal matsogi (walka samymi nogami) 4. Hosin Sul (samoobrona) 5. Kyokpa (sztuka rozbić)

Nasza kadra szkoleniowa:

Jakub Tryzno

Jakub Tryzno V dan - trener II klasy Taekwondo ITF oraz instruktor KAPAP. Trenuje nieprzerwanie od końca lat 90-tych zdobywając przez ten czas doświadczenie zawodnicze oraz instruktorskie. Trenował również inne sporty i systemy walk. Ostatecznie w roku 2010 zakłada KSW NEPTUN Gdańsk. Jest medalistą turniejów międzynarodowych oraz ogólnopolskich różnej rangi, w tym m.in. Mistrzostw Polski. Prowadzi zajęcia w grupie dziecięcej, starszej i zaawansowanej.

Andrzej Dzwoniarski

III dan - trener II klasy Taekwondo ITF. Trenuje z przerwami od 1991 r. Uprawnienia instruktorskie zdobył w 2006 r. Prowadzi zajęcia w grupie dziecięcej, starszej i zaawansowanej.

Błażej Czaja

I dan - instruktor TAEKWON-DO ITF. Trenuje od 1996 r. Dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem wspomagając trenerów w trakcie prowadzonych zajęć.

Karol Czemko

I dan – instruktor Taekwondo ITF oraz sędzia sportowy. Aktywnie trenuje od roku 2005. Instruktor grupy dziecięcej.

Wiktoria Kokot

1 cup – asystentka instruktora grupy dziecięcej. Czynna zawodniczka i kilkukrotna medalistka Mistrzostw Polski w Taekwondo w walkach.

Zacznij już dziś!

Rabat dla rodzin.

Kontakt